Sopritning

För en större bild, vänligen klicka här.

Hantering av avfall

Det är väldigt viktigt att vi sköter sophanteringen både med tanke på miljön och med tanke på föreningens ekonomi. Det är en onödig utgift för föreningen varje gång någon t ex ställt grovsopor i miljörummen eller när ett kärl är överfullt. Vi ber er också att fälla ihop kartonger så att de inte tar så mycket plats.

Föreningen kan även spara pengar om vi använder de speciella påsarna till matavfall. Dessa kärl är b e t y d l i g t billigare att tömma. Hör av dig till styrelsen om du är intresserad av detta så förser vi dig med nedbrytbara påsar för detta ändamål. 

Till vänster ser ni en skiss som tydligt visar vilken adress som ska använda vilket miljörum.