Överlåtelser

Alla överlåtelser administreras via HSB-portalen och medlemskapet för köparen beslutas vid ordinarie styrelsemöte en gång per månad.
Styrelsen gör alltid en kreditupplysning på köparen och kan kräva komplettering med arbetsgivarintyg och borgensman om det anses nödvändigt innan beslut om medlemskap fattas. 
I samband med överlåtelse skall lägenheten besiktigas av HSBs fastighetsskötare som kontaktar säljaren och/eller mäklaren för att bestämma ett datum för besiktning innan tillträdesdagen för köparen. Bifoga telefonnummer på köpekontraktet som kan användas vid kontakt med fastighetsskötaren. Om tiden är kort mellan tecknandet av överlåtelseavtalet och tillträdesdagen kontakta styrelsen omgående så att vi hinner boka in en besiktning. Vi uppskattar om säljaren visar tvättstuga, förrådsutrymme mm.
Vid frågor gällande överlåtelser vänligen kontakta styrelsen via mail eller hemsida.